12 NOV. 2012: NOUVELLES IMAGES IS ‘GALERIE VAN HET JAAR’

Voor de toekenning van de Sieger White Award 2012 werkt de Sieger White Stichting nauw samen met Galerie Nouvelles Images in Den Haag. Deze gerenommeerde galerie draagt op verzoek van de stichting een kandidaat-prijswinnaar voor. Intussen is Galerie Nouvelles Images zelf ook in de prijzen gevallen: op 11 november werd de galerie tijdens de Nationale Kunstdagen in Ahoy Rotterdam verkozen tot ‘Galerie van het Jaar’.
> Kijk voor meer informatie op www.nouvellesimages.nl en/of www.galerievanhetjaar.nl.